Cơ giới hóa hạng nhẹ: Bước tiến mới trong khai thác than hầm lò

Thứ Ba, 22/09/2020, 14:56 [GMT+7]
.
.

Hiện nay, nhiều khu vực hầm lò cấu tạo địa chất hết sức phức tạp, khó có thể áp dụng đồng bộ những thiết bị, máy móc cơ giới hóa hạng nặng để tăng năng suất, sản lượng than. Trong khi đó, những lò chợ đang khai thác bằng công nghệ cũ không đáp ứng yêu cầu sản xuất. Trước thực tiễn đó, cơ giới hóa hạng nhẹ được xem là giải pháp phù hợp giúp ngành than tăng năng suất khai thác than và cải thiện điều kiện làm việc cho người thợ.

.
.
.
.
.
.
.
.