Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững

Chủ Nhật, 20/09/2020, 21:22 [GMT+7]
.
.

Thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, một trong những nhiệm vụ mà tỉnh Quảng Ninh đặc biệt coi trọng chính là tập trung làm tốt công tác phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

.
.
.
.
.
.
.
.