Xây dựng đội ngũ cán bộ - Những dấu ấn của Quảng Ninh

Thứ Hai, 24/08/2020, 16:05 [GMT+7]
.
.

Trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. Việc tập trung đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, triển khai nhiều giải pháp đột phá để xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh đã góp phần vào những thành công của Quảng Ninh trên nhiều lĩnh vực.

.
.
.
.
.
.
.
.