Phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật ở Than Vàng Danh

Thứ Sáu, 14/08/2020, 16:39 [GMT+7]
.
.

Những năm qua, song song với các biện pháp để phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống người lao động, Công ty Than Vàng Danh luôn đẩy mạnh các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo được triển khai sâu rộng và đem lại hiệu quả thiết thực.

.
.
.
.
.
.
.
.