Nuôi tôm thẻ chân trắng 2 giai đoạn bằng công nghệ Biofloc

Thứ Hai, 31/08/2020, 18:42 [GMT+7]
.
.

Trong những năm gần đây, nghề nuôi tôm ở Quảng Ninh phát triển nhanh cả về quy mô diện tích và sản lượng, mang lại thu nhập lớn cho các hộ nuôi trồng thủy sản. Việc tăng cường áp dụng KHCN, tiến bộ kỹ thuật, nhằm nâng cao giá trị ngành nuôi tôm đang là hướng đi tất yếu.

.
.
.
.
.
.
.
.