Liên kết các tuyến điểm để phát triển du lịch MICE

Thứ Ba, 04/08/2020, 15:34 [GMT+7]
.
.

Với sự đồng bộ, hiện đại về cơ sở hạ tầng, sự phong phú về dịch vụ và độc đáo về sản phẩm du lịch, Quảng Ninh định vị được vị trí của mình trên bản đồ du lịch quốc gia và không ngừng vươn tầm quốc tế. Đây cũng chính là tiềm năng, thế mạnh để Quảng Ninh phát triển đa dạng các loại hình du lịch, trong đó có du lịch MICE - một loại hình du lịch cao cấp với nhiều đặc trưng riêng biệt và giá trị nổi trội.

.
.
.
.
.
.
.
.