Hiệu quả xe trọng tải lớn ở các mỏ lộ thiên

Thứ Tư, 19/08/2020, 14:25 [GMT+7]
.
.

Xe trọng tải lớn là giải pháp duy nhất giúp các mỏ giải quyết bài toán bốc xúc, vận chuyển đất đá và than trong bối cảnh diện khai thác ngày càng xuống sâu.

.
.
.
.
.
.
.
.