Để du lịch cộng đồng Quảng Ninh phát triển bền vững

Thứ Hai, 17/08/2020, 11:46 [GMT+7]
.
.

Để phát triển du lịch cộng đồng, Quảng Ninh cần hết sức chú trọng vào việc chuẩn bị sự tương tác giữa người dân địa phương và du khách. Việc phát triển du lịch tại các vùng chưa phát triển cần phải có những chiến lược cụ thể với những bước đi chính xác. 

.
.
.
.
.
.
.
.