Đẩy nhanh hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại do Covid-19

Thứ Hai, 03/08/2020, 15:54 [GMT+7]
.
.

Trước thiệt hại do dịch Covid-19 gây ra cho các doanh nghiệp, Chính phủ và các địa phương đã có nhiều gói hỗ trợ về tín dụng, tài khóa, an sinh xã hội... Tuy nhiên, do nhiều quy định khắt khe và nút thắt nên vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa tiếp cận được những gói hỗ trợ này.

.
.
.
.
.
.
.
.