Cải cách tài chính công: Cách làm của Quảng Ninh

Thứ Hai, 10/08/2020, 16:25 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh thực hiện nghiêm túc các nghị định, nghị quyết của Trung ương và tỉnh về cải cách tài chính công, nhất là việc triển khai các chính sách cải cách về thuế, thu nhập, tiền lương, tiền công và các chính sách an sinh xã hội... Qua đó hạn chế tình trạng mất cân đối trong thu, chi ngân sách, những khoản chi mang tính bao cấp, tình trạng đầu tư công từ ngân sách lớn, dàn trải, kém hiệu quả.

.
.
.
.
.
.
.
.