Xây dựng phẩm chất thợ mỏ, chiến sỹ ở Than Dương Huy

Thứ Sáu, 17/07/2020, 14:07 [GMT+7]
.
.

Những năm qua, cán bộ, công nhân Công ty than Dương Huy luôn ghi nhớ và thực hiện lời dạy của Bác Hồ, xây dựng tốt hình ảnh người thợ mỏ, người chiến sỹ, góp phần làm cho mặt trận sản xuất than ngày càng sôi động, đóng góp tích cực vào đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

.
.
.
.
.
.
.
.