Tiên Yên: Những đổi thay từ xây dựng nông thôn mới

Chủ Nhật, 19/07/2020, 15:32 [GMT+7]
.
.

Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, diện mạo các vùng nông thôn của Tiên Yên đã từng ngày khởi sắc, đời sống của người dân không ngừng được nâng cao.

.
.
.
.
.
.
.
.