Thượng Yên Công: Hành trình về đích nông thôn mới kiểu mẫu

Thứ Tư, 15/07/2020, 17:10 [GMT+7]
.
.

Là một xã miền núi, gặp nhiều khó khăn nhưng Thượng Yên Công (TP Uông Bí) đã sớm về đích chương trình xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, xã đang tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí để sớm được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

.
.
.
.
.
.
.
.