Quảng Ninh: Đột phá cải cách hành chính

Thứ Tư, 08/07/2020, 16:13 [GMT+7]
.
.

Với sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tập trung, sáng tạo, có cách làm riêng, tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều đột phá trong cải cách hành chính, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

.
.
.
.
.
.
.
.