Quảng Ninh: Đẩy mạnh khuyến học khuyến tài

Thứ Hai, 27/07/2020, 15:25 [GMT+7]
.
.

Trong những năm qua, hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Quảng Ninh tiếp tục được củng cố, mở rộng với nhiều nội dung, phương thức hoạt động có sự đổi mới, tạo nhiều chuyển biến tích cực ở tất cả các xã, phường trên địa bàn.

.
.
.
.
.
.
.
.