Quảng Ninh: Chủ động tiếp cận SGK lớp 1 năm học mới

Thứ Tư, 29/07/2020, 15:35 [GMT+7]
.
.

Hiện nay, các trường Tiểu học trên toàn tỉnh Quảng Ninh đã chủ động tiếp cận, tập huấn cho giáo viên để sẵn sàng giảng dạy sách giáo khoa lớp 1 mới từ năm học 2020-2021.

.
.
.
.
.
.
.
.