Ngành nông nghiệp: Nhiều cách làm hay trong cải cách hành chính

Thứ Bảy, 18/07/2020, 11:59 [GMT+7]
.
.

Xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần thực hiện thành công đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, thời gian qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, được người dân và doanh nghiệp ghi nhận, đánh giá cao.

.
.
.
.
.
.
.
.