Hiệu quả công nghệ dập bụi mới của ngành than

Thứ Sáu, 24/07/2020, 11:19 [GMT+7]
.
.

Sau nhiều nỗ lực cải thiện chất lượng không khí trong khu vực sản xuất than, TKV đã bước đầu thành công khi lựa chọn áp dụng công nghệ vào dập bụi tại một số mỏ lộ thiên và đơn vị sàng tuyển, chế biến than trong tập đoàn.

.
.
.
.
.
.
.
.