Cần giải quyết vấn đề nước sạch ở TX Quảng Yên

Thứ Sáu, 10/07/2020, 19:07 [GMT+7]
.
.

Là một địa phương năng động, có nhiều dự án hạ tầng, nhiều khu công nghiệp được triển khai, vấn đề nước sạch đang ngày càng trở nên bức thiết, cần được quan tâm để theo kịp với tốc độ phát triển của thị xã.

.
.
.
.
.
.
.
.