ATGT ở Hạ Long: Được và chưa được

Thứ Hai, 13/07/2020, 13:55 [GMT+7]
.
.

Công tác đảm bảo an toàn giao thông ở TP Hạ Long đã đạt được nhiều kết quả tích cực, xong vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

.
.
.
.
.
.
.
.