Robocon - Tiếp sức cho sự sáng tạo của trẻ

Thứ Sáu, 27/11/2020, 16:43 [GMT+7]
.
.

Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng và Robocon trung học cơ sở đã trở thành sân chơi bổ ích, khơi dậy tiềm năng và phát huy khả năng tư duy sáng tạo của các em học sinh.

.
.
.
.
.
.
.
.