Đền thờ Lê Thái Tổ

Thứ Ba, 17/11/2020, 15:54 [GMT+7]
.
.

Ở Quảng Ninh hiện có duy nhất ngôi đền thờ vua Lê Lợi, người khởi xướng cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, đánh đuổi quân xâm lược nhà Minh, lên ngôi trở thành vị hoàng đế đầu tiên của triều Hậu Lê. Đó là đền thờ Lê Thái Tổ ở xã Lê Lợi, TP Hạ Long.

.
.
.
.
.
.
.
.