Trải nghiệm mô hình dưa chuột bao tử ở Đầm Hà

Thứ Ba, 20/10/2020, 08:23 [GMT+7]
.
.

Xuất phát điểm là một huyện còn nhiều khó khăn, nhưng Đầm Hà đã sớm định hướng phát triển nhiều mô hình nông nghiệp theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ cao, trong đó có mô hình trồng dưa chuột bao tử.

.
.
.
.
.
.
.
.