Đền Bạch Thạch dưới chân núi Mằn

Thứ Hai, 03/08/2020, 11:29 [GMT+7]
.
.

Quần thể di tích lịch sử danh lam thắng cảnh Núi Mằn thuộc thôn Đá Trắng, xã Thống Nhất, TP Hạ Long. Dưới chân núi Mằn, nhân dân xây dựng đền Bạch Thạch để thờ các vị thần như Cao Sơn Thượng Đẳng thần, Quý Minh Thượng Đẳng thần...

.
.
.
.
.
.
.
.