Chuyện cùng bác sĩ: Bệnh Glocom

Thứ Tư, 17/03/2021, 17:00 [GMT+7]
.
.

Tăng nhãn áp glocom (thiên đầu thống) là bệnh thường gặp, là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây mù lòa vĩnh viễn ở người trên thế giới cũng như ở Việt Nam, có tác động rất lớn đến sức khỏe cộng đồng.

.
.
.
.
.
.
.
.