Dự phòng lây nhiễm Covid-19 tại khu cách ly tập trung

Thứ Năm, 03/12/2020, 10:23 [GMT+7]
.
.

Việc quản lý các trường hợp cách ly tập trung còn lỏng lẻo, có hiện tượng người từ bên ngoài vẫn có thể vào khu cách ly và tiếp xúc với người đang cách ly dẫn đến nguy cơ làm lây nhiễm mầm bệnh ra cộng đồng, ảnh hưởng đến việc thực hiện chủ trương mục tiêu kép của Chính phủ và thành quả phòng chống dịch của cả nước.

.
.
.
.
.
.
.
.