Ô cửa tuổi xanh: Sự cả nể

Thứ Năm, 09/04/2020, 11:22 [GMT+7]
.
.

Một trong những thói quen không tốt của nhiều người Việt Nam là tính cả nể. Vì tính này mà chúng ta không dám nói không với những yêu cầu và sự nhờ vả của người khác, dù chúng ta thực sự không muốn làm.

.
.
.
.
.
.
.
.