Sáp nhập để Hạ Long cất cánh

Chủ Nhật, 12/01/2020, 12:40 [GMT+7]
.
.

Nhập địa giới hành chính huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long là lời giải tốt nhất cho bài toán phát triển không gian đô thị của một TP Hạ Long mới, đáp ứng yêu cầu tạo đột phá, phục vụ thực hiện các nhiệm vụ chiến lược của tỉnh.

.
.
.
.
.
.
.
.