Bản tin thời sự 19h45' ngày 4/5/2021

.
Thời sự truyền hình: 04/05/2021 22:52
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 4/5/2021 

.
.
.
.