Bản tin thời sự 19h45' ngày 8/4/2021

.
Thời sự truyền hình: 08/04/2021 20:18
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 8/4/2021

.
.
.
.