Bản tin thời sự 19h45' ngày 6/4/2021

.
Thời sự truyền hình: 06/04/2021 21:17
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 6/4/2021

.
.
.
.