Bản tin thời sự 19h45' ngày 5/4/2021

.
Thời sự truyền hình: 05/04/2021 21:19
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 5/4/2021

.
.
.
.