Bản tin thời sự 19h45' ngày 4/4/2021

.
Thời sự truyền hình: 04/04/2021 20:42
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 4/4/2021

.
.
.
.