Bản tin thời sự 19h45' ngày 3/4/2021

.
Thời sự truyền hình: 03/04/2021 20:53
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 3/4/2021

.
.
.
.