Bản tin thời sự 19h45' ngày 2/4/2021

.
Thời sự truyền hình: 02/04/2021 20:33
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 2/4/2021

.
.
.
.