Bản tin thời sự 19h45' ngày 1/4/2021

.
Thời sự truyền hình: 01/04/2021 21:13
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 1/4/2021

.
.
.
.