Bản tin thời sự 19h45' ngày 30/3/2021

.
Thời sự truyền hình: 30/03/2021 20:40
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 30/3/2021 | QTV

.
.
.
.