Bản tin thời sự 19h45' ngày 18/3/2021

.
Thời sự truyền hình: 18/03/2021 21:31
.
.

Bản tin thời sự ngày 18/3/2021 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh

.
.
.
.