Bản tin thời sự 19h45 ngày 18/02/2021

.
Thời sự truyền hình: 18/02/2021 20:22
.
.

Bản tin thời sự 19h45 ngày 18/02/2021 | QTV

.
.
.
.