Bản tin thời sự 19h45 ngày 16/2/2021

.
Thời sự truyền hình: 16/02/2021 20:42
.
.

Bản tin thời sự 19h45 ngày 16/02/2021

.
.
.
.