Bản tin thời sự 19h45 ngày 02/02/2021

.
Thời sự truyền hình: 02/02/2021 20:40
.
.

Bản tin thời sự 19h45 ngày 02/02/2021

.
.
.
.