Bản tin thời sự 19h45 ngày 01/02/2021

.
Thời sự truyền hình: 01/02/2021 21:18
.
.

Bản tin thời sự 19h45 ngày 01/02/2021 | QTV

.
.
.
.