Bản tin thời sự 19h45' ngày 9/1/2020

.
Thời sự truyền hình: 09/01/2021 22:08
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 9/1/2020

.
.
.
.