Bản tin thời sự 19h45' ngày 7/1/2021

.
Thời sự truyền hình: 07/01/2021 20:33
.
.

Bản tin thời sự 19h45 ngày 7/1/2021 | QTV

.
.
.
.