Bản tin thời sự 19h45' ngày 4/1/2021

.
Thời sự truyền hình: 04/01/2021 20:34
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 4/1/2021

.
.
.
.