Bản tin thời sự 19h45' ngày 3/1/2021

.
Thời sự truyền hình: 03/01/2021 21:01
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 3/1/2021

 

.
.
.
.