Bản tin thời sự 19h45' ngày 19/1/2021

.
Thời sự truyền hình: 19/01/2021 21:29
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 19/1/2021

.
.
.
.