Bản tin thời sự 19h45' ngày 13/1/2021

.
Thời sự truyền hình: 13/01/2021 20:37
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 13/1/2021

.
.
.
.