Bản tin thời sự 19h45 ngày 12/01/2021

.
Thời sự truyền hình: 12/01/2021 20:37
.
.

Bản tin thời sự 19h45 ngày 12/01/2021

.
.
.
.