Bản tin thời sự 19h45 ngày 10/01/2021

.
Thời sự truyền hình: 10/01/2021 20:52
.
.

Bản tin thời sự 19h45 ngày 10/01/2021

.
.
.
.